Støttekoncept og etikette

 

KFK Støttekoncept og etikette 2017

Kendetegnende for skytter under KFK Støttekoncept bør være engagement, god sportsånd, dygtighed og fairplay. Med Støttekonceptet ønsker KFK via de bedste skytter at opnå gode resultater i Danmark og internationalt.

Det er lykkedes KFK skytter at skabe de bedste resultater i Danmark og internationalt i mange år, derfor støtter KFK, skytter som er motiverede og som ønsker at gøre en indsats for at opnå de bedste resultater.

Fra skydeudvalgets og bestyrelsens side ønsker man at se KFK’s skytter benytte sig af KFK’s baner til træning så deres erfaring og teknik kan blive til gavn for bredden.

Som I mange andre sportsgrene, så skal der en stor indsats til i form af både tid og økonomi for at opnå gode resultater og vi er glade for at kunne bidrage med støtte hertil. Støtten bør dog ikke opfattes som et budget til ens skydning, men en støtte.

Konceptet er differentieret hvor der for seniorer/herrer kun kan modtages støtte hvis man har placeret sig i top 6 i Danmark på ranglisten for 2016.  For juniorernes vedkommende kan skytter stadig modtage støtte efter placering på rangliste, men her kigger man kun på KFK skytter. For jagtskydning, er det ud fra en intern rangliste, som består af 8 resultater, hvoraf de 4 vil tælle. De konkurrencer som tæller med er LM, DGP, DM DFF, DM DKSyU og Hold DM DFF. For LM og Hold DM DFF er det kun en 40 duers serie som tæller, da de konkurrencer kun er en runde. For DGP, DM DFF og DM DSKyU er det to gange 40 duers som tæller. Dette da disse konkurrencer er 80 duer som tæller. Finaler tæller ikke med på nogen af stævnerne.

Da støtten er en belønning for året der er gået, så bliver støtten givet ud fra de officielle ranglister, det pågældende år. Derfor vil juniorers første år som senior, bliver støttet ud fra sin placering på junior ranglisten fra året før. Derfor vil en junior som har placeret sig indenfor top 8 i sit sidste junior år ikke blive tabt i sit første senior år. Dette er for at give juniorerne en glidende overgang til senior.

Som skytte og modtager af støtte i KFK, så følger der forventninger til en og en særlig fokus på banerne i Danmark og specielt på KFK.  Det er derfor vigtigt at vore skytter udviser den etikette der gælder alle indenfor sporten, og KFK skytter bør altid gå forrest og vise det gode eksempel.

For at kunne modtage støtte fra KFK forventes det at skytten…

  • i den forgange sæson skal have skudt for KFK i hele sæsonen i disciplinen som man skal modtage støtte i.
  • har opnået tilstrækkelig placering på ranglisten til at kunne modtage støtte fra KFK.
  • opfører sig ordentligt. (se afsnittet Etikette og regler for KFK Støttekoncept herunder) Det er skydeudvalget der træffer afgørelse i eventuelle sager om brud på regler og etikette.
  • deltage som træner/instruktør for bredde konkurrenceskytter, 2 eller flere gange om året. Det vil foregå ved at der pr. gang, skal være 2 støttede skytter som skal dele ud af deres erfaring og hjælpe skytter der deltager i denne træning. Konceptet og datoer for denne træning vil blive lavet sammen med den disciplin ansvarlige.
  • deltager i DM individuelt, DM hold og Copenhagen Grand Prix i den disciplin hvori man modtager støtte. Ligeledes skal man også deltage i EM og VM i tilfælde af kvalifikation til landsholdsudtagelse. Skydeudvalget kan give dispensation til evt. afbud hvis udvalget vurderer at der er tilstrækkelig god grund. Hold 1 og 2 til Hold DM, stilles ud fra ranglisten (1,2 og 3 osv.). Holdene laves ud fra resultater fra alle aldersklasser. Holdene vil blive udtaget senest muligt inden tilmeldings deadline, for at få de stærkeste hold.

Ovenstående er forpligtelser, som skytten skal være bekendt med og anerkende, for at kunne modtage støtte fra KFK. Dette vil foregå ved underskrivelse af kontrakt, før eventuel støtte træder i kraft.

KFK forbeholder sig retten til at ændre i ovenstående vilkår for skytter under KFK Støttekoncept.

Støtten i 2017 gives i form af lerduer og patroner/rejseudgifter til udlandskonkurrencer. Nedenstående tildelinger vil blive delt i 2 lige store puljer. Eksempel. Hvis der står 25000, så vil det udløse 12500 lerduer og Kr. 12500,- som kan bruges til patroner eller rejseudgifter til udlandskonkurrencer.

Rejseudgifter dækker over flybilletter og hotel. Pengene kan først udbetales ved aflevering af regninger, efter at skydningen er afholdt. Dette gøres i shoppen ved underskrift for modtagelse af beløbet.

Patroner skal købes i shoppen på banen.

Lerduer og patroner som modtages som støtte fra KFK må ikke overdrages til andre. Det vil sige at der ikke må foregå handel eller lignende med de støttede midler. Sker dette vil det medføre sanktion/eksklusion for de involverede parter og vil ligeledes medføre tilbagebetaling. Når man hæver duer, så er det i portioner af 520 duer af gangen. Der kan maksimalt hæves 1040 lerduer om ugen. Når der hæves patroner, så er det max. 1000stk. af gangen pr. uge.

Alt skal noteres i en mappe i shoppen, hvor man også kvitterer for modtagelse, hver gang man modtager noget.

Støttekonceptet og hævning af midler kan foretages fra d. 15 januar 2017 til og med d. 1 oktober 2017. Midler som ikke er brugt d. 1 oktober 2017, går tilbage til klubben.

Ovenstående er krav, som skytten skal acceptere for at kunne modtage støtte fra KFK. KFK forbeholder sig retten til at ændre i ovenstående krav.

Senior Herreskytter
Samlet DK Ranglisteplacering Senior
Skeet OL Trap Sporting Nordisk Trap
1 25.000 25.000 25.000 25.000
2 22.500 22.500 22.500 22.500
3 20.000 20.000 20.000 20.000
4 17.500 17.500 17.500 17.500
5 15.000 15.000 15.000 15.000
6 15.000 15.000 15.000 15.000
Juniorskytter
KFK Ranglisteplacering Junior
Skeet OL Trap Sporting Nordisk Trap
1 20.000 20.000 20.000 20.000
2 15.000 15.000 15.000 15.000
3 10.000 10.000 10.000 10.000
4 7.500 7.500 7.500 7.500
5 5.000 5.000 5.000 5.000
6 5.000 5.000 5.000 5.000
7 5.000 5.000 5.000 5.000
8 5.000 5.000 5.000 5.000
Jagtskydning
KFK Rangliste Indv.
1-6 10.000 pr. person
Dameskytter
Samlet DK Ranglisteplacering Dame
Skeet OL Trap Sporting Nordisk Trap
1 10.000 10.000 10.000 10.000
2 7.500 7.500 7.500 7.500

Etikette og regler for skytter under KFK Støttekoncept.

Det forventes at skytter opfører sig i henhold til normale normer for sportslig adfærd samt almindeligt kendte skyde-etiketteregler.

Ingen skytter bør indtage alkohol til træning eller ved deltagelse i konkurrencer, eller deltage i disse i spirituspåvirket tilstand.

Ingen skytter bør kaste med patroner, sparke til patronspanden, tiltale dommere og jurymedlemmer med grove ukvemsord.

Ingen skytter, deltagende i skydninger, bør udvise en adfærd, der er generende og/eller til skade for andre deltagende, officials, publikum eller arrangementet i helhed,

Ingen skytter bør agere i strid med vedtægter, regler eller bestemmelser som er gældende for skydningerne såvel alment som lokalt. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse i særlig høj grad på de sikkerhedsmæssige bestemmelser, såvel generelle som mere specielle.

Skytter forventes at være til stede ved præmieoverrækkelsen ved stævner. Skytter, under KFK Støttekoncept, skal være til stede ved præmieoverrækkelsen til internationale stævner også, men i særlige tilfælde kan den disciplin ansvarlige i skydeudvalget dispensere for denne regel.

Tilsidesættelse af ovenstående og indkomne klager behandles i Skydeudvalget og kan medføre sanktioner.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen KFK