Støttekoncept og etikette

KFK Støttekoncept og etikette 2017/18

Kendetegnende for skytter under KFK Støttekoncept bør være engagement, god sportsånd, dygtighed og fairplay. Med Støttekonceptet ønsker KFK via de bedste skytter at opnå gode resultater i Danmark og internationalt.

Det er lykkedes KFK skytter at skabe de bedste resultater i Danmark og internationalt i mange år, derfor støtter KFK, skytter som er motiverede og som ønsker at gøre en indsats for at opnå de bedste resultater.

Fra skydeudvalgets og bestyrelsens side ønsker man at se KFK’s skytter benytte sig af KFK’s baner til træning så deres erfaring og teknik kan blive til gavn for bredden.

Som I mange andre sportsgrene, så skal der en stor indsats til i form af både tid og økonomi for at opnå gode resultater og vi er glade for at kunne bidrage med støtte hertil. Støtten bør dog ikke opfattes som et budget til ens skydning, men en støtte.

Konceptet er differentieret hvor der for seniorer/herrer kun kan modtages støtte hvis man har placeret sig i top 6 i Danmark på ranglisten.  For juniorernes vedkommende kan skytter stadig modtage støtte efter placering på rangliste, men her kigger man kun på KFK skytter. For jagtskydning, er det ud fra en intern rangliste, som består af 8 resultater, hvoraf de 4 vil tælle. De konkurrencer som tæller med er LM, DGP, DM DFF, DM DKSyU og Hold DM DFF. For LM og Hold DM DFF er det kun en 40 duers serie som tæller, da de konkurrencer kun er en runde. For DGP, DM DFF og DM DSKyU er det to gange 40 duers som tæller. Dette da disse konkurrencer er 80 duer som tæller. Finaler tæller ikke med på nogen af stævnerne.

Som skytte og modtager af støtte i KFK, så følger der forventninger til en og en særlig fokus på banerne i Danmark og specielt på KFK.  Det er derfor vigtigt at vore skytter udviser den etikette der gælder alle indenfor sporten, og KFK skytter bør altid gå forrest og vise det gode eksempel.

For at kunne modtage støtte fra KFK forventes det at skytten…

  • i den overståede sæson skal have skudt for KFK i hele sæsonen i disciplinen som man skal modtage støtte i.
  • har opnået tilstrækkelig placering på ranglisten til at kunne modtage støtte fra KFK.
  • opfører sig ordentligt. (se afsnittet Etikette og regler for KFK Støttekoncept herunder) Det er skydeudvalget der træffer afgørelse i eventuelle sager om brud på regler og etikette.
  • deltage som træner/instruktør for bredde konkurrenceskytter, 2 eller flere gange om året. Det vil foregå ved at der pr. gang, skal være 2 støttede skytter som skal dele ud af deres erfaring og hjælpe skytter der deltager i denne træning. Konceptet og datoer for denne træning vil blive lavet sammen med den disciplin ansvarlige.
  • deltager i DM individuelt, DM hold og Copenhagen Grand Prix i den disciplin hvori man modtager støtte. Ligeledes skal man også deltage i EM og VM i tilfælde af kvalifikation til landsholdsudtagelse. Skydeudvalget kan give dispensation til evt. afbud hvis udvalget vurderer at der er tilstrækkelig god grund. Hold 1 og 2 til Hold DM, stilles ud fra ranglisten (1,2 og 3 osv.). Holdene laves ud fra resultater fra alle aldersklasser. Holdene vil blive udtaget senest muligt inden tilmeldings deadline, for at få de stærkeste hold.

Ovenstående er forpligtelser, som skytten skal være bekendt med og anerkende, for at kunne modtage støtte fra KFK. Dette vil foregå ved underskrivelse af kontrakt, før sæsonstart

KFK forbeholder sig retten til at ændre i ovenstående vilkår for skytter i KFK Støttekoncept.

Støttekoncept 2017/2018

Støttekonceptet er ændret, så at udbetalinger for året først sker i slutningen af året. Dette typisk omkring september/oktober, når sæsonen er slut. For at gøre dette, så vil der nødvendigvis opstå et hul i tildelingen, da vi hidtil har givet støtten i januar, på baggrund af de resultater som skytten har opnået året før. Fremadrettet vil støtten stadig blive givet for årets resultater, men bare blive udbetalt efter sæsonen. Dette for at KFK kun giver støtte ud fra resultater OG efter de retningslinjer som man skal have efterlevet i selve den sæson som man lige har skudt.

Dette har desværre været nødvendigt at lave sådan, da der har været flere tilfælde, hvor en skytte ikke har levet op til de retningslinjer som var blevet udstukket op til sæsonen, for at kunne få støtten. Dette har ikke haft konsekvenser for støtten, da denne har været forudbetalt.

Så fremadrettet bliver udbetalingen efter sæsonen. Støtten gives i 2 typer. Den ene form er i lerduer. Den anden form er til patroner og/eller rejseudgifter til udlandskonkurrencer. Nedenstående tildelinger vil blive delt i 2 lige store puljer. Eksempel. Hvis der står 25000, så vil det udløse 12500 lerduer og Kr. 12500,- som kan bruges til patroner eller rejseudgifter til udlandskonkurrencer. Al udbetaling af støtte kan kun foregå mod forevisning af bilag. Bilag til rejseudgifter skal være udstedt til vedkommende som skal have støtten. Rejseudgifter dækker over flybilletter, hotel eller brændstof til udlandskonkurrencer, hvis man kører derned. Patroner skal købes i shoppen på banen og der skal man ligeledes have kvitteringer med navn og stempel fra shoppen.

Husk at det ligeledes forudsætter at skytterne har overholdt de kontraktlige forpligtelser sæsonen igennem

Dette betyder også at de resultater (kun resultaterne) som bliver skudt i 2018, ikke har nogen indflydelse på støtte fremadrettet. Skytten skal selvfølgelig, i 2018, stadig havet efterlevet de retningslinjer som er blevet udstukket. Når sæsonen 2018 er skudt til ende, Så vil de skytter, som ud fra 2017 resultaterne, normalt ville have fået støtte i januar, være de eneste som er i betragtning til at få tilbagebetalt tildelingen i september/oktober 2018. Derfor tæller 2018 resultaterne ikke til noget, da vi skal lave en skæringsdato, når vi skal gå fra forudbetaling til efterbetaling, da vi ellers ville komme til at udbetale støtte 2 gange på samme år.

Det vil altså sige at hvis man har fulgt retningslinjerne i sæsonen 2018, så vil man få den støtte som man er berettiget til. Nøjagtigt som man plejer, men den eneste forskel er bare at man selv lægger ud i sæsonen og først får tildelingen efter sæsonen.

Fra 2019 er det så lige ud af landevejen.

  1. Man skyder hele 2019 og placerer sig derved på en eller anden plads på ranglisten i efteråret efter endt sæson
  2. Man efterlever retningslinjerne for at kunne gøre sig gældende i støttekonceptet.
  3. Man får så sine udgifter dækket i efteråret 2019, ud fra de kriterier som der er, for hvad støtten kan bruges til. Disse kriterier vil blive offentliggjort inden sæsonstart 2019.

Etikette og regler for skytter under KFK Støttekoncept

Det forventes at skytter opfører sig i henhold til normale normer for sportslig adfærd samt almindeligt kendte skyde-etiketteregler.

Ingen skytter bør indtage alkohol til træning eller ved deltagelse i konkurrencer, eller deltage i disse i spirituspåvirket tilstand.

Ingen skytter bør kaste med patroner, sparke til patronspanden, tiltale dommere og jurymedlemmer med grove ukvemsord.

Ingen skytter, deltagende i skydninger, bør udvise en adfærd, der er generende og/eller til skade for andre deltagende, officials, publikum eller arrangementet i helhed,

Ingen skytter bør agere i strid med vedtægter, regler eller bestemmelser som er gældende for skydningerne såvel alment som lokalt. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse i særlig høj grad på de sikkerhedsmæssige bestemmelser, såvel generelle som mere specielle.

Skytter forventes at være til stede ved præmieoverrækkelsen ved stævner. Skytter, under KFK Støttekoncept, skal være til stede ved præmieoverrækkelsen til internationale stævner også, men i særlige tilfælde kan den disciplin ansvarlige i skydeudvalget dispensere for denne regel.

Tilsidesættelse af ovenstående og indkomne klager behandles i Skydeudvalget og kan medføre sanktioner.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen KFK