Banelukninger


Her vil der løbende blive informeret om hvis der er banelukninger i den nærmeste fremtid.

Nedenstående er banereservationer for KFK’s talenttræning i skeet. B1 er skeet 1 og B2 er skeet 2