Banelukninger


Her vil der løbende blive informeret om hvis der er banelukninger i den nærmeste fremtid.

I weekenden d. 27-28 november afholdes der juleskydning og derfor vil der være baner som har begrænset åbning.

Nedenstående er banereservationer for KFK’s talenttræning i skeet. B1 er skeet 1 og B2 er skeet 2