Generalforsamling 2019

Generalforsamling d. 4/4-2019 kl. 19 i klubhuset. Nærmere info følger!!!

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 3. Kasserens beretning og godkendelse af årsregnskab.
 4. Fastsættelse af næste års kontingent.
 5. Eventuelle forslag.
 6. Valg af bestyrelsen:
 7. Formand (ulige år).
 8. Næstformand (lige år).
 9. Kasserer (lige år).
 10. vrige bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer lige år og 2 medlemmer ulige år).
 11. 2 suppleanter (årligt).
 12. Valg af 2 interne revisorer (årligt)

Ingen Svar til "Generalforsamling 2019"


  Har du noget på hjertet?

  Nogen html er OK