Jens Behrens

profileimage

Jens har været med i KFKs bestyrelse siden år 2000 og fremgår derfor af inventarlisten

Jens har i de senere år beklædt næstformandsposten og har blandt andet bidraget til miljøarbejdet
og arbejdet i forpagtningsudvalget. Er derudover formand for ordensudvalget.

Med en baggrund som jæger er en af Jens’ favoritbeskæftigelser på KFK at forsøge at hjælpe nye jægere med at lære at ramme.

“It ain’t over till the fat lady sings” - Jens Behrens

Funktionsbeskrivelse

  • Supplerer formandens opgaver.
  • Ansvarlig for mødevirksomhed. Der indkaldes årligt til ca. 5 bestyrelsesmøder, 1 halvdagsmøde og 1 heldagsmøde samt generalforsamling.
  • Sekretærfunktion. Skriver beslutningsreferat ved hvert bestyrelsesmøde. Referatet fremsendes senest 14 dage efter mødet. Et eksemplar ophænges i klublokale og på hjemmeside.
  • Repræsenterer klubben ved formandens forfald.
  • Ansvarlig for skydeskolen og nærmeste foresatte for Protrænere
  • Kontaktperson til forpagter af cafeteria.