Bestyrelse


Søren Hjortflod
Formand/Instruktør

Søren har været med i KFKs bestyrelse siden 2021.

Søren har skudt på KFK i ca. 15 år, har været alle flugtskydningsdisciplinerne igennem og skyder idag primært compak sporting. Har desuden været en aktiv del af instruktørkorpset i en årrække.

Er en ivrig jæger med haglgevær og riffel i både indland og udland.

Arbejder i Tryg Forsikring som direktør og har en del bestyrelseserfaring.

 

 

 

 


Jens Behrens
Næstformand/Instruktør

Jens har været med i KFKs bestyrelse siden år 1997 og fremgår derfor af inventarlisten

Jens har i de senere år beklædt næstformandsposten og har blandt andet bidraget til miljøarbejdet
og arbejdet i forpagtningsudvalget. Er derudover formand for ordensudvalget.

Med en baggrund som jæger er en af Jens’ favoritbeskæftigelser på KFK at forsøge at hjælpe nye jægere med at lære at ramme.

 

“It ain’t over till the fat lady sings”- Jens Behrens


Tania Jensen, Kasserer
Tania Jensen
Best.medlem/instruktør

Tania har været med i KFKs bestyrelse siden 2018 og en del af Sportsudvalget.

Hendes store passion er at fremme talentudvikling for foreningens ungdom og har bl.a. været med til at igangsætte Udviklingscenter København, som hun også har det daglige ansvar for. Men også udvikling af anlægget som helhed har hendes store interesse.

Jeg tog jagttegn i 2015 og snusede derefter til Compak Sporting som jeg skød et par år. Nu slår jeg mest mine folder på skeetbanerne.

 

 

 

 

"Hvis man er kommet på glatis, kan man lige så godt danse på den"- Tania Jensen

 

 


Torben Lund Jensen
Kasserer/Instruktør

Torben har været i KFKs bestyrelse i mange år og er foreningens Kasserer samt formand for Driftsudvalget.

Udover hans virke som instruktør, har Torben med sin brede viden en stor andel i foreningens strategi og forretningsudvikling. Han har bl.a. været med til at implementere den nye jagtbane og computersystemet på anlægget.

 

 

 

 

 


Ole Bruun
Best.medlem/Instruktør

Ole har været med i bestyrelsesarbejdet siden 2012, og er ansvarlig for KFK’s instruktørkorps, der består af mere end 80 instruktører.

Ud over at fungere som instruktør, deltager Ole også i arbejdet, som foregår i klubbens miljøudvalg, hvor der især arbejdes med banens miljøgodkendelse.

Ole er kendt som en åben og rolig jyde med godt humør, tålmodighed og humoristisk sans.
Han er jæger, og det er således gennem jagten, at han har udviklet passionen for haglbøssen samt interessen for at hjælpe og vejlede andre skytter.

“Det er vigtigere at gøre det rigtigt end at gøre det hurtigt”- Ole Bruun

 

 


Uffe Gedde
Best.medlem/Instruktør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Henrik Kofod Dich
Best.medlem/Instruktør

 

 

 

 

 

 

 

 


Svend Burchardt
Best.suppleant/Instruktør

 

 

 

 

 


Over 3500 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind