Regler for færden på KFKs baner


Generelt
Et skyttehold er en gruppe bestående af højst 6 skytter, som skyder sammen og derved optager en standplads eller en bane. Et undervisningshold er en gruppe af skytter, som benytter en standplads eller en bane til instruktionsformål. Grupper med flere end 6 skytter betragtes som undervisningshold. Et undervisningshold skal vige for ventende skyttehold, men har dog ret til at afvikle instruktion med op til to skytter mellem hvert skyttehold. Det er instruktørens ansvar, at undervisningsholdet overholder sin vigepligt.

Jagtbaner
Såfremt der er ventende skyttehold ved en standplads, må ingen skytter på det hold, som optager standpladsen, skyde til mere end 10 duer.

Skeetbaner
Et skyttehold med færre end 6 skytter kan ikke afslå at medtage yderligere skytter, før skydningen er startet.
Såfremt der ikke er ledige skeetbaner, skal det skydende hold vige efter afsluttet runde. Et vigende skyttehold er berettiget til at fylde det hold, der viges for. Bane 1 er fortrinsvist for rutinerede skytter. Undervisning af aspiranter og anden instruktion henvises til øvrige baner. KFK kan reservere en eller flere baner til konkurrence- eller træningsformål. Et undervisningshold må højst reservere 25 duer ad gangen og skal vige for ventende skyttehold. Såfremt der ikke er ledige skeetbaner, har et undervisningshold ret til at afvikle en 25 duers serie mellem hvert skyttehold. Det er instruktørens ansvar, at undervisningsholdet overholder sin vigepligt.


Sporting- og Trapbaner
Et skyttehold med færre end 6 skytter kan ikke afslå at medtage yderligere skytter, før skydningen er startet.
Det skydende hold skal efter afsluttet runde vige for ventende hold. Et vigende skyttehold er berettiget til at fylde det hold, der viges for. Skydeform og program bestemmes af det skydende hold, som dog henstilles til at søge flertalsafgørelse. KFK kan til enhver tid fastlægge skydeform og program.

Bagduebaner
KFK’s event-arrangementer har fortrinsret til disse baner, som derfor straks skal viges af såvel skyttehold som undervisningshold, hvis en KFK-instruktør med ansvar for et sådant arrangement ønsker det. Undervisningshold skal ikke vige for ventende skyttehold, men ingen skytter må skyde til mere end 10 duer, hvis alle bagduebaner er optaget.

Fremmede instruktørers brug af KFK’s baner
Fremmede instruktører er velkomne på anlægget. De skal, som alle instruktører, der instruerer en skytte uden jagttegn eller våbenpåtegning, bære synligt officielt instruktørbevis. De må ikke bedrive kommerciel virksomhed på anlægget uden aftale med KFK, idet kommerciel instruktion kun må finde sted ved en instruktør, der bærer en synlig KFK-licens.

Forevisning af KFK medlemsbevis eller dagskort samt jagttegn eller våbenpåtegning
Alle skytter, som benytter KFK’s baner, dog med undtagelse af deltagere i KFK’s event-arrangementer, skal kunne fremvise gyldigt KFK medlemsbevis eller dagskort.
Skytter, som ikke er under instruktion af instruktør med gyldigt instruktørbevis, skal desuden kunne forevise gyldigt jagttegn eller våbenpåtegning. I modsat fald skal skydningen indstilles.

Øvrigt
Klunseri er forbudt. Bestyrelsen er gennem ansatte, instruktører og driftsleder myndighed på anlægget.


Over 2600 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind