Udviklingscenter København


Udviklingscenter København er et supplerende træningstilbud til unge skytter i alderen 13-24 år, der vil øge deres niveau i de olympiske discipliner Trap og Skeet samt skytter i alderen 13-20 år inden for Compak Sporting. Træningen i udviklingscentret er en supplerende træning til den træning, som skytterne får ude i deres klubber. Udviklingscentret er ikke en klub, men en mulighed for skytterne for at udvikle deres niveau yderligere gennem øget træningsmængde med dygtige trænere.

Træningen udføres i Københavns Flugtskytte Klub (KFK). Vores faciliteter er opgraderet, så de, der passer til skydning i verdensklasse.

Udviklingscenter København er forankret i Københavns Flugtskytte Klub og medlemskab af KFK er påkrævet.


Vision

Vi ønsker at samle Sjællands talentfulde flugtskytter og give dem mulighed for at optimere deres træning, både teknisk, fysisk og mentalt, så de kan udvikle sig mod verdensklasse.


Mission

Vi tilbyder skytterne træning med veluddannede trænere, med stort engagement i skyttens udvikling. Vi vil have trænere, der er højt uddannede nationalt og internationalt.

Vi har fokus på at tilbyde træning, der tager udgangspunkt i Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept og Dansk Skytte Unions specifikke Aldersrelaterede træningskoncept for skytter.

Vi vil skabe en stærk team-ånd blandt skytterne, hvor vi vil lave et fællesskab til træning og til stævner. Vi vil skabe et miljø, hvor skytterne føler et fællesskab, hvor tøj, etc. Viser et fælleskab

Vi vil tilbyde skytterne nogle af Danmarks bedste faciliteter, for at kunne udvikle på deres niveau. Det er alt fra baner, mødelokaler, adgang til kantine og lokale til sociale arrangementer. 

Vi tilbyder et miljø, hvor der er fokus på at være åbne overfor individuelle tilpassede træningsmetoder. Vi lægger vægt på, at der skabes et tillidsforhold mellem træner og skytter, hvor alder, niveau mm. tages i betragtning.

Vi skaber et miljø, der støtter skyttens personlige udvikling og har fokus på helheden og ikke kun på skyttens tekniske udvikling.


Målgruppe 

Skytter i den relevante alder, der skyder de olympiske discipliner.

Talentgruppen: 13-24 år. Talentgruppen opdeles yderligere i to grupper:

Skytter i den relevante alder, der skyder Compak Sporting.

Talentgruppen: 13-20 år.

 


Trænere

Olympisk Skeet:

Træner
Hans Berggreen, årgang 1961. Jeg er skeetskytte gennem 25 år, og har været tilknyttet Dansk Skytte Unions elite-projekt i samarbejde med skytter, sportschef og landstrænere.

Jeg har bl.a. været med til at lægge grundstenene Dansk Skytte Unions flugtskydningsinstruktøruddannelse og skeet-træneruddannelse.

Italiensk inspireret af Tonino Blasi og Pietro Genga.

Træner
Torben Hansen er 56 år, og har skudt Olympisk Skeet på konkurrenceniveau i talrige konkurrencer igennem de sidste 20år – med kvalifikation til finalerunde og nr.6 ved DIF DM i Olympisk Skeet i 2012 som et af højdepunkterne. Dansk Mester for Old Boys i 2018 kan også nævnes. Torben startede med at skyde jagtskydning, men skiftede hurtigt til den mere varierede disciplin Olympisk Skeet. Torben har deltaget i den store Internationale konkurrence Cypern GP i både 2007 og 2008.

Flugtskydningsinstruktør siden 2000 og klubtræner på KFK 2018 og 2019. Har gennemført DSkyU’s Flugtskydningstræner uddannelse og spot/detail træner kursus i Skeet 2020. Er igang med DIF's træner 1 uddannelse – er inspireret af mange dygtige Danske Elite Skeetskytter, Pietro Genga og landstræner Tore Brovold.

Træner
Ole Thorsager

Compak Sporting:

Træner
Henry Pedersen – Tidligere elite skeet skytte gennem mange år. Vinder af Scandinavian open og deltagelse i flere DIF DM finaler. Nuværende sporting skytte, har deltaget i både VM, EM og har opnået en 4. plads i VM i sporting. Henry er desuden en af klubbens Protrænere.

Olympisk Trap: 

Træner
Erik Duus

 


Værdier

I Udviklingscenter København har vi et værdisæt som fungerer som rettesnor for vores talentarbejde og som forventningsafstemning mellem miljø, skytter og trænere. Vi tager udgangspunkt i Team Danmark og Dansk Skytte Unions værdisæt, der er baseret på værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel (HUSET). Vi har sat nogle ord på, hvordan vi opfatter de værdier:

Helhed: Fokus er på hele miljøet og ikke kun på et enkelt talent, og der arbejdes på at skabe gode talentudviklingsmiljøer med velfungerende træningsgrupper. Fokus er på at skabe en sammenhængende og stærk kultur, og der er overensstemmelse mellem erklærede og faktiske værdier, mellem det som siges, og det som gøres. Fokus er på ”det hele menneske”, og at der er forståelse for talenternes samlede livssituation (uddannelse, fritid, job og sport) gennem sportskarrieren. Fokus er på også at udvikle talenternes sociale og menneskelige kompetencer i tilgift til deres sportslige kompetencer. • Træningen bliver planlagt, så talenterne kan forfølge deres sportslige ambitioner og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Udvikling: Fokus er på talenternes langsigtede sportslige udvikling frem for det kortsigtede resultat. Træning og konkurrence foregår efter principperne i det aldersrelaterede træningskoncept (ATK). Talenterne er selvstændige atleter, og derfor får de kontinuerligt øget ansvar for egen udvikling og sportskarriere. Talenterne og trænerne får anerkendelse for talenternes tilegnelse af nye færdigheder snarere end for talenternes sportslige resultater i en tidlig alder. Identifikation af talenterne sker på baggrund af flere faktorer, blandt andet motoriske, fysiske, kropslige og psykologiske potentialer. Udvælgelse af talenter til landholdsgrupper og øvrige udvalgte hold sker først i den alder, hvor der kan påvises en sammenhæng mellem talenternes ungdomsresultater og deres senere udvikling til senioratleter på højeste internationale niveau.

Samarbejde: Alle relevante aktører, der har en betydning for talenternes udvikling og trivsel, videndeler og samarbejder for at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte talent. Talenterne har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer til alle relevante aktører, og de bidrager til deres egen og talentmiljøets udvikling. Beslutninger sker på baggrund af, hvad der er optimalt for talenternes personlige og sportslige udvikling frem for andre aktørers interesser. Der er åbenhed for samarbejde med andre klubber og træningsmiljøer, hvis det kan bidrage til talenternes udvikling. Der er træningssamarbejde og aktiviteter på tværs af aldersgrupper, hvor ældre, positive rollemodellers kompetencer nyttiggøres til at skabe videndeling og motivation hos yngre talenter.

Engagement: Alle aktører omkring talenterne udviser engagement og oprigtig interesse for talenterne – både som unge atleter og som unge mennesker. Træneren fokuserer både på udvikling af talenternes personlige og sociale kompetencer og på udvikling af talenternes sportslige kompetencer. Træneren engagerer sig i sin egen udvikling og uddanner og dygtiggør sig specifikt i forhold til at arbejde med og udvikle unge talenter.

Trivsel: Træningsmiljøet er udfordrende, målrettet og seriøst, og samtidigt præget af glæde. Der er fokus på at styrke og udvikle de sociale relationer mellem alle relevante aktører i træningsmiljøet. Talenterne lærer at mestre den med- og modgang, de oplever i deres sportskarriere. Og særligt at talenterne klædes på af trænere og ledere til at håndtere overgangen fra ungdom (talent) til senior (elite) – en fase der kan være særligt udfordrende.


Krav til skytten

Det forventes at skytten deltager i udviklingscentrets træning og selv træner på egen hånd minimum 1 gange om ugen. Derudover forventes det at skytten har to fysiske træningspas udover træningen (kondition/fysisk træning). Det forventes at skytten træner 6-20 timer ugentlig (teknisk, fysisk og mentalt) alt efter niveau.

Elite:
Effektiv træningstid: 15 – 20 timer
Fysisk træning: 3 timer (kredsløbstræning + styrketræning)
Mental træning: 1 time

Subelite:
Effektiv træningstid: 10 – 15 timer
Fysisk træning: 3 timer (kredsløbstræning + styrketræning)
Mental træning: 1 time

Boblere:
Effektiv træningstid: 6-10 timer
Fysisk træning: 3 timer (kredsløbstræning + styrketræning)
Mental træning: 1 time

Derudover forventer vi at skytterne efterlever udviklingscentret værdier, og at de med deres adfærd, repræsenterer udviklingscentret på en positiv og loyal måde.


Optagelse

Inden optagelse i udviklingscentret, skal skytten, sammen med forældre, til en samtale med de ansvarlige for udviklingscentret. Her skal der laves en forventningsafstemning mellem skytten og forældre og udviklingscentret. I samtalen snakkes om, hvilke forventninger udviklingscentret har til skytten, der blandt andet indeholder de ovenstående krav. Derudover fortælles der om udviklingscentret formål og drømme for skytten. Hvis aftalen ikke efterleves, kan samarbejdet mellem skytte og udviklingscenter opsiges.

Skytterne har udover klubkontingentet en egenbetaling for at være en del af truppen i udviklingscentret.

Prisen pr. sæson for OL disciplinerne er kr. 2500,- 

Prisen pr. sæson for Compak Sporting er kr. 1500,-

 


Ansøgning

Ansøgninger sendes til Sportsudvalget.

Att.: Tania Jensen
Tlf: +4521151309
Mail: taniamerkel78@gmail.com
Adresse: Selinevej 9, 2300 København S


 


Over 2600 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind