KFK Støttekoncept 


Formål

KFK-skytter har igennem mange år opnået imponerende resultater såvel nationalt som internationalt. Som i alle andre sportsgrene kræves en stor indsats i form af både tid og økonomi for at opnå disse resultater. Derfor ønsker KFK at støtte de bedste skytter. Støtten bør ikke opfattes som et budget til skyttens skydning, men som en støtte.

Kendetegnende for skytter under KFK’s Støttekoncept er derfor, at de er dygtige, engagerede og udviser den rette sportsånd.

Hvem kan opnå støtte?

For at komme i betragtning til støtte skal du

  1. Have skudt for KFK i hele den forudgående sæson i den disciplin, der opnås støtte til
  2. Have opnået placering i top-10 på DSkyU’s rangliste i enten Herre (mænd over 21), Dame eller Junior klasse. Er der færre end 10 skytter i klassen, skal du være blandt den bedste 3. del
  3. Du skal have skudt minimum 5 skydninger, hvoraf mindst 2 af disse skal være todages skydninger
  4. Dit samlede resultat for året, når man kikker på de fem bedste konkurrenceresultater, skal være på minimum 75% i gennemsnit for herrer og 70 % for dame og junior, set i forhold til det antal duer, der maksimalt kan opnås ved de 5 konkurrencer.

Hvordan søger jeg?

Du skal sende en motiveret ansøgning pr. mail til Sportsudvalget på kfk@claytarget.dk, senest 1. februar – dog i 2022 senest d. 15. marts. Ansøgningen skal indeholde dine mål, plan og budget for sæsonen. Link til ansøgningsblanket.

Sportsudvalget vurderer de indkomne ansøgninger i samarbejde med den disciplinansvarlige fra disciplinudvalget.

Tildeling af støtte meddeles senest 1. marts. Dog i 2022, senest 1. april. Der udarbejdes en kontrakt, der underskrives af begge parter (skytte og KFK)

Hvor meget støtte kan jeg få?

Der afsættes årligt 150.000 kr., som skal dække støtte til skytter i alle discipliner. Hvis dette beløb, ikke dækker de faktiske tildelinger, reduceres alle tildelinger med en given procentsats, så de samlede omkostninger aldrig overstiger det budgetterede. 

Du kan alene opnå støtte til én disciplin. Hvis du som junior opnår støtte og året efter bliver senior, vil du fortsat være berettiget til støtte som senior, men med satsen for junior

Tildeling af støtte ses her.

Vilkår for udbetaling af støtte

Som modtager af støtte fra KFK har vi forventninger til,

Sportsudvalget kan i visse tilfælde give dispensation til afbud, hvis årsagen anses for rimelig.

Tilsidesættelse af ovenstående og indkomne klager behandles i Sportsudvalget/ordensudvalget og kan medføre sanktioner.

Udbetaling af støtte

Særligt for Jagtskydning

I jagtskydning gives der alene støtte til stævneindskud i følgende mesterskaber:

Stævneindskud udbetales til de 3 bedste individuelle skytter og de 3 bedste hold i klasserne Herrer, Dame og Junior.

Støtten udbetales på lige vilkår som øvrig støtte, ved indlevering af udbetalingsblanket og kvitteringer udstedt til skytten, senest 1. december. Der skal ikke underskrives kontrakt, da vi ikke i forvejen kender skytterne. KFK betaler desuden indskuddet for hold til Midtsjællands turneringen.

Øvrig støtte

KFK yder følgende øvrig støtte: 

Medaljebonus

100.000 kr.

Team Danmark skytter

50.000 kr.

Sponsormidler Afhænger af om der er sponsorer

Atleter under Dansk Skytte Unions elite- og bruttogruppesatsning (Team Danmark)

KFK dækker udgiften til atleternes egenbetaling i Dansk Skytte Union. Der afsættes årligt 50.000 kr. Hvis dette beløb, ikke dækker de faktiske omkostninger, reduceres beløbet så det aldrig overstiger de budgetterede.

Medaljebonus

KFK tildeler hvert år medaljebonus for de medaljer en skytte opnår gennem året. Hvis beløbet ikke dækker de faktiske tildelinger, reduceres der med en given procentsats, så de samlede omkostninger for medaljebonus aldrig overstiger det budgetterede. Tildelingen kan ses her.

Der kan opnås følgende medaljebonus:

Medaljebonus skal senest bruges det efterfølgende år på relevante udgifter (Patroner, lerduer, rejseudgifter til udenlandske/nationale stævner, trænerudgifter). Er du i tvivl om bonusanvendelsen, kan du altid kontakte sportsudvalget inden udgiften afholdes, for at opnå forhåndsgodkendelse.

Udbetaling af medaljebonus

Sponsormidler

Hvis der findes sponsormidler jf. sponsorkonceptet, er det muligt efter ansøgning at søge støtte herfra, ved deltagelse i nationale og internationale mesterskaber. Kontakt Sportsudvalget for at få tilsendt ansøgningsskema.

Nedenfor kan du se, hvem der kan søge støtte og, hvad der kan søges støtte til. Det er Dansk Skytteunions rangliste fra året før, der tages i betragtning.

Jagt- og Nordisk Trapskytter

Sportingskytter

Skytter i OL-disciplinerne Skeet og Trap

Juniorskytter og damer

Udbetaling af sponsormidler

 


Over 3500 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind