KFK Støttekoncept 


Formål

KFK-skytter har igennem mange år opnået imponerende resultater såvel nationalt som internationalt. Som i alle andre sportsgrene kræves en stor indsats i form af både tid og økonomi for at opnå disse resultater. Derfor ønsker KFK at støtte de bedste skytter. Støtten bør ikke opfattes som et budget til skyttens skydning, men som en støtte.

Kendetegnende for skytter under KFK’s Støttekoncept er derfor, at de er dygtige, engagerede og udviser den rette sportsånd.

Hvem kan opnå støtte?

For at komme i betragtning til støtte skal du

  1. Være medlem af KFK
  2. Have opnået placering i top-10 på DSkyU’s rangliste det forudgående år i enten Herre (overall herrer, 21+), Dame eller Junior klasse. Er der færre end 10 skytter i klassen, skal du være blandt den bedste 3. del
  3. Have skudt for KFK i hele den forudgående sæson og i den disciplin du søger støtte til.
  4. Hvis du som junior opnår støtte og året efter bliver senior, vil du fortsat være berettiget til støtte som senior, men med satsen for junior

Link til unionens ranglister

Særligt for Jagtskydning

I jagtskydning gives der alene støtte til stævneindskud til mesterskaber arrangeret af Dansk Flugtskydnings Forbund og Dansk Skytte Union, Skydesport Danmark. KFK betaler desuden holdindskuddet til Midtsjællands turneringen (40i40).

Alle skytter der i sæsonen deltager i ovennævnte mesterskaber og stiller op for KFK, får deres indskud dækket af KFK. Hvis de budgetterede 20.000 kr., der er afsat, ikke dækker de faktiske tildelinger, reduceres alle tildelinger, så de samlede omkostninger aldrig overstiger det budgetterede.

Støtten udbetales ved indlevering af udbetalingsblanket og kvitteringer udstedt til skytten. Sportsudvalget gennemgår de indleverede bilag på det næstkommende sportsudvalgsmøde og udbetaling sker umiddelbart herefter. Alle bilag skal senest være indleveret den 1. december i støtteåret.

Bemærk: Indskuddet dækkes ikke for skytter, der samtidig får støtte i en anden disciplin.

Særligt for DIF Holdmesterskaber i øvrige discipliner

KFK dækker indskuddet til DIF Danmarksmesterskabet for hold for førsteholdet i OL-disciplinerne Skeet og Trap samt Nordisk Trap. Førsteholdet udtages ved en udtagelsesskydning forud for holdmesterskabet i den pågældende disciplin.

Fsva. Compak Sporting dækkes indskuddet til det KFK hold, der opnår det bedste resultat ved DIF Danmarksmesterskab for hold. Kvittering for betaling og deltagelse for holdet skal afleveres i KFK-shoppen med angivelse af registrerings- og kontonummer.

Støtten udbetales ved indlevering af udbetalingsblanket og kvitteringer udstedt til skytten. Sportsudvalget gennemgår de indleverede bilag på det næstkommende sportsudvalgsmøde og udbetaling sker umiddelbart herefter. Alle bilag skal senest være indleveret den 1. december i støtteåret.

Hvordan søger jeg?

Hvis du opfylder ovenstående krav, skal du udfylde ansøgningsblanketten, hvor du beskriver dine mål, plan og budget for sæsonen. Blanketten skal sendes pr. mail til Sportsudvalget på kontakt@claytarget.dk eller afleveres i shoppen, senest 1. marts. Gælder ikke for jagtskytter!

Hvis Sportsudvalget er i tvivl om du opfylder kravene for støtte, bliver du kontaktet.

Link til ansøgningsblanket.

Hvor meget støtte kan jeg få?

Der er afsat kr. 116.000 til støtte i disciplinerne Compak Sporting, OL Trap, Skeet og Nordisk Trap. Beløbet dækker de faktiske tildelinger baseret på ranglisten for 2023. 

Der er afsat 20.000 kr. til disciplinen Jagt. Hvis dette beløb, ikke dækker de faktiske tildelinger, reduceres alle tildelinger, så de samlede omkostninger aldrig overstiger det budgetterede.

Der er afsat 6.000 kr. i støtte til førsteholdene i holdmesterskaberne i de øvrige discipliner.

Der kan alene opnås støtte til én disciplin pr. skytte.

 

Maksimal tildeling af støtte 2024 - Compak Sporting, OL Trap, Skeet og Nordisk Trap

Ranglisteplacering 2023

Herrer

Damer

Junior

1. - 3.

7000

6000

6000

4. - 6.

5000

4000

4000

7. - 10.

3000

2000

2000

 

Forventninger til dig, der får støtte

Som modtager af støtte fra KFK forventer vi

Tilsidesættelse af ovenstående kan påvirke dine muligheder for støtte fremadrettet.

Udbetaling af støtte (gælder ikke for jagt)

Link til udbetalingsblanket

Øvrig støtte

KFK yder følgende øvrig støtte i 2024:

Medaljebonus

85.500 kr.

Team Danmark skytter

10.000 kr.

Atleter under Dansk Skytte Unions elite- og udviklingsgruppe (Team Danmark)

KFK dækker udgiften til atleternes egenbetaling i Dansk Skytte Union. Der afsættes årligt maximalt 25.000 kr. Beløbet budgetteres dog efter det faktiske antal eliteskytter. Hvis det afsatte beløb, ikke dækker de faktiske omkostninger, reduceres beløbet så det aldrig overstiger de budgetterede. Skytterne i denne kategori kan ikke samtidig få individuel støtte.

Medaljebonus

KFK tildeler hvert år medaljebonus for de opnåede medaljer (1.-3. plads) gennem året. Tildelingen findes i bilag 1.

Der kan opnås følgende medaljebonus:

Medaljebonus bruges det efterfølgende år på relevante udgifter (Patroner, lerduer, rejseudgifter til udenlandske/nationale stævner, trænerudgifter). Er du i tvivl om bonusanvendelsen, kan du altid kontakte sportsudvalget inden udgiften afholdes, for at opnå forhåndsgodkendelse.

Udbetaling af medaljebonus

Medaljebonus (kun individuelle resultater tæller)

 

Skeet

OL trap

Sporting

N-Trap

Jagt

DIF DM Finale (herre/dame)

 

 

 

 

 

Guld

10.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

Sølv

7.000 kr.

7.000 kr.

7.000 kr.

7.000 kr.

7.000 kr.

Bronze

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

DIF DM Junior

 

 

 

 

 

Guld

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

Sølv

3.000 kr.

3.000 kr.

3.000 kr.

3.000 kr.

3.000 kr.

Bronze

1.500 kr.

1.500 kr.

1.500 kr.

1.500 kr.

1.500 kr.

EM (junior/senior)

 

 

 

 

 

Guld

15.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

 

 

Sølv

10.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

 

 

Bronze

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

 

 

VM (junior/senior)

 

 

 

 

 

Guld

20.000 kr.

20.000 kr.

20.000 kr.

 

 

Sølv

12.000 kr.

12.000 kr.

12.000 kr.

 

 

Bronze

7.000 kr.

7.000 kr.

7.000 kr.

 

 

World Cup Skeet/OL-Trap (junior/senior)

 

 

 

 

 

Guld

15.000 kr.

15.000 kr.

 

 

 

Sølv

10.000 kr.

10.000 kr.

 

 

 

Bronze

5.000 kr.

5.000 kr.

 

 

 

 

 


Over 2600 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind