Introkursus


Hos KFK er det muligt at få udstedt en våbenpåtegning eller våbentilladelse til glatløbet haglgevær.

Det kræver, at du deltager på et introkursus, som forløber over tre søndage i træk indenfor samme måned, samt at du i øvrigt kan godkendes af politiet.

Det er vigtigt at du udfylder den SKV-2 blanket, som skal anvendes i forbindelse med den administrative behandling hos Dansk Skytte Union og politiet. Der må påregnes en behandlingstid på op til otte uger.

På kurset gennemgår du våbenlære, sikkerhed og skydeteknik i såvel teori, som praksis. Kurset afsluttes med en prøve, hvor du vil blive testet i de færdigheder, som du har opnået ved kurset. Prøven skal bestås, før en våbenpåtegning kan udstedes.

Kurser afholdes kun ved minimum fire deltagere og koster 1.800 kroner for seniorer og 1.400 kroner for juniorer (man er junior til udgangen af det år man fylder 20). Beløbet er inklusiv medlemskab.

For yderligere information eller spørgsmål vedrørende tilmelding, kontakt os på introkursus@claytarget.dk

Se tilgængelige kurser her


 


Over 3500 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind