Introkursus


Hos KFK er det muligt at få udstedt en våbenpåtegning eller våbentilladelse til glatløbet haglgevær.
Det er et krav, at du er fyldt 16 år, har et dansk cpr-nummer, bopæl i Danmark og kan godkendes af politiet.
Desuden kræver vi, at du gennemfører et introkursus, som forløber over tre søndage i træk indenfor samme måned.
Det er en forudsætning, at du sprogligt kan følge undervisningen, som foregår på dansk.

Det er vigtigt at du udfylder den SKV-2 blanket, som skal anvendes i forbindelse med den administrative behandling hos Dansk Skytte Union og politiet.
Der må påregnes en behandlingstid på op til otte uger.

NB: Politiets administrative center (PAC) har udfordringer med IT-systemerne, så pr. august 2022, ses behandlingstider på op til fire-otte måneder. Se evt: PAC behandlingstider

På kurset gennemgår du våbenlære, sikkerhed og skydeteknik i såvel teori, som praksis. Kurset afsluttes med en prøve, hvor du vil blive testet i de færdigheder, som du har opnået ved kurset. Prøven skal bestås, før en våbenpåtegning kan udstedes.

Kurset koster 1.195 kr plus et medlemsskab, som for seniorer er 900 kr, og for juniorer 450 kr (man er junior til udgangen af det år man fylder 20).
Kurser afholdes kun ved minimum fire deltagere

For yderligere information eller spørgsmål vedrørende tilmelding, kontakt os på introkursus@claytarget.dk

Tilmelding - Se tilgængelige kurser


Blanketter for SKV-Ansøgninger:

  SKV2-Ansøgning (KFK)  

  SKV2-Ansøgning (KFK) - Fornyelse  

 


Over 2600 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind